16:50 ICT Chủ nhật, 17/10/2021

xây sửa nhà tại hà nội

loa bmb-- cuc cong suat

Trang nhất » Tin Tức » Các hoạt động khác

Quang cao giua trang

QUI ĐỊNH NHIỆM VỤ VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA CBQLGVNV

Thứ năm - 19/04/2018 16:35

UBND HUYỆN TIÊN LÃNG

TRƯỜNG THCS KIẾN THIẾT

Số: 01/QCLV-THCSKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kiến Thiết, ngày 09 tháng 8  năm 2017

 

 QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC

Của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Trường THCS Kiến Thiết

         Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện quyết định số 2819/2015/QĐ-UBND, ngày 14/12/2015 của UBND thành phố Hải Phòng về ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, viên chức và lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hải phòng;

Trường THCS Kiến Thiết xây dựng Qui định nhiệm vụ và lề lối làm việc của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên như sau:

I. Ban giám hiệu:

1. Hiệu trưởng: Vũ Văn Thảo.

+ Thời gian làm việc theo giờ hành chính hàng ngày.

+ Nhiệm vụ:

- Thực hiện nhiệm vụ được qui định trong điều lệ trường THCS.

- Chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện các hoạt động của nhà trường;

- Trực tiếp thực hiện quản lý CBQL, GV, NV và học sinh; cơ sở vật chất; tài chính và công tác phổ cập giáo dục.

2. Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hằng

+ Thời gian làm việc theo giờ hành chính hàng ngày.

+ Nhiệm vụ:

- Thực hiện nhiệm vụ được qui định trong điều lệ trường THCS.

- Chỉ đạo toàn diện về công tác chuyên môn, hoạt động dạy và học; công tác Đoàn - Đội và các hoạt động tập thể của nhà trường;

- Chỉ đạo và quản lý các công việc khác khi hiệu trưởng uỷ quyền.

II. Tổ văn phòng.

1. Tổ trưởng: Nguyễn Thị Hường

+ Thời gian làm việc: theo giờ hành chính, được nghỉ ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Trực trống một buổi chiều trong tuần.

+ Nhiệm vụ:

- Chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về việc thực hiện nhiệm vụ của tổ viên theo chức trách nhiệm vụ được giao ;

- Quản lý hành chính giờ giấc, ngày công làm việc của nhân viên trong tổ;

- Chỉ đạo công việc phục vụ nâng cao chất lượng giáo dục: Phụ vụ thi, khảo sát chất lượng, hoạt động tập thể của trường, tiếp và hướng dẫn khách đến trường liên hệ công tác;

- Chỉ đạo trực tiếp công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu hộ;

- Đánh giá xếp loại nhân viên cuối học kỳ và cuối năm học;

- Trực tiếp làm công tác thư viện kiêm thủ quĩ cơ quan;

2. Tổ phó: Phạm Thị Hiệp.

+ Thời gian làm việc: theo giờ học chính khoá các buổi sáng trong tuần phục vụ công tác giảng dạy của giáo viên. Trực trống một buổi chiều trong tuần. Không được nghỉ ngày thứ 7 trong tuần.

+ Nhiệm vụ:

- Quản lý toàn diện thiết bị thí nghiệm, thiết bị, đồ dùng dạy học của trường đảm bảo an toàn, sử dụng có hiệu quả.

- Chuẩn bị và phụ tá thí nghiệm cho giáo viên theo yêu cầu giảng dạy;

- Làm trực tiếp công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu hộ;

- Thực hiện các công việc khác khi được tổ trưởng văn phòng giao.

3. Giáo viên tổng phụ trách Đội (thầy Đặng Ngọc Kháng).

+ Thời gian làm việc bán hành chính do còn tham gia giảng dạy.

+ Nhiệm vụ:

- Chỉ đạo và quản lý các hoạt động, nội dung liên quan đến học sinh gồm:

     * Nền nếp, ý thức tổ chức kỷ luật, cách ứng xử của học sinh;

     * Tư thế, tác phong, lối sống sinh hoạt của học sinh;

     * Chỉ đạo các hoạt động của Đội theo hướng dẫn của Huyện Đoàn và Phòng Giáo dục;

     * Tổ chức các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng giáo dục như: Truy bài 15 phút đầu giờ, kiểm tra đồ dùng sách vở học sinh…

     * Tổ chức các hoạt động tập thể của học sinh như: Chào cờ Liên đội hàng tháng, hoạt động ngoài giờ lên lớp, văn nghệ, TDTT, các chuyên đề Đội…

     * Tổ chức, chỉ đạo học sinh tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, chăm sóc khu di tích lịch sử của xã và các hoạt động từ thiện nhân đạo.

-   Tuyên truyền vè việc phối hợp giáo dục học sinhgiữa nhà trường, gia đình và xã hội;

-   Phụ trách công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật học sinh.

4. Văn thư, Giáo vụ kiêm Thư ký hội đồng( cô Nguuyễn Thị Hạnh)

+ Thời gian làm việc: Bán hành chính do tham gia giảng dạy.

+ Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, xử lý, lưu trữ công văn đến và đi;

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ học sinh;

- Ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung các các cuộc họp của nhà trường;

- Phụ trách công tác phổ cập giáo dục;

- Quản lý phòng học điện tử.

5. Kế toán: Lương Thị Thu Hà.

+ Thời gian làm việc: theo giờ hành chính, được nghỉ ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Trực trống một buổi chiều trong tuần.

+ Nhiệm vụ:

- Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho CBQLGVNV và học sinh theo qui định tài chính hiện hành của nhà nước;

- Quản lý, giám sát tài sản của nhà trường;

- Giúp hiệu trưởng quản lý nhân sự theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Phòng Nội vụ;

- Làm trực tiếp công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu hộ;

- Thực hiện các công việc khác khi được tổ trưởng văn phòng giao.

6. Nhân viên y tế: Vũ Thị Hồng Lê(nhân viên hợp đồng).

+ Thời gian làm việc: Bán hành chính.

+ Nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác bảo hiểm y tế cho học sinh;

- Tuyên truyền, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho CBQLGVNV và học sinh;

- Tuyên truyền, kiểm tra việc giữ vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân của học sinh;

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh theo mùa;

- Bảo quản, sử dụng trang thiết bị y tế, thuốc đúng qui định đảm bảo an toàn;

- Xử lý ban đầu các trường hợp CBQLGVNV và học sinh bị ốm đau đột xuất và tai nạn rủi ro khi làm việc, học tập tại trường;

- Kiểm tra, theo dõi, ghi chép, đánh giá vào hồ sơ sức khoẻ của học sinh và thống kê các bệnh thường gặp của học sinh;

- Theo dõi kiểm tra, đánh giá, xếp loại việc dọn vệ sinh luân phiên, vệ sinh lớp học, vệ sinh cá nhân học sinh của các lớp cuối học kỳ và cuối năm học;

- Làm trực tiếp công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu hộ;

- Thực hiện các công việc khác khi được tổ trưởng văn phòng giao.

7. Nhân viên bảo vệ.

+ Thời gian làm việc theo ca: từ 18 giờ ngày hôm trước đến 18 giờ ngay hôm sau kể cả ngày chủ nhật.

+ Nhiệm vụ:

-   Bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động dạy và học và các hoạt động tập thể khác tại trường của CBQLGVNV, học sinh và khách đến trường liên hệ công việc tại trường;

-   Bảo quản toàn vẹn mọi tài sản của nhà trường trong ca làm việc;

-  Bảo quản phương tiện đi lại đến trường làm việc của CBQLGVNV và của khách đến trường làm việc và liên hệ công việc;

-   Trực các ngày lễ, được hưởng chế độ bồi dưỡng theo qui định của nhà nước;

-   Làm trực tiếp công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu hộ;

-   Làm các nhiệm vụ khác do BGH và tổ trường văn phòng phân công.

III. Các tổ chuyên môn.

1. Tổ trưởng: Nguyển Thị Hải - TTr Tổ KHXH

                       Phạm Công Huân - TTr Tổ KHTN

+ Thời gian làm việc: Theo giờ dạy và thời gian cụ thể tổ chức các hoạt động chuyên môn.

+ Nhiệm vụ:

-         Chỉ đạo công tác chuyên môn theo hướng dẫn của Phó hiệu trưởng;

-         Chỉ đạo toàn diện các hoạt động chuyên môn của tổ mình phụ trách;

-         Quản lý hành chính đối với tổ viên trong các buổi sinh hoạt của tổ, của trường;

-         Phân công, theo dõi dạy thay khi tổ viên bị ốm đau, đi công tác;

-         Chỉ đạo học bồi dưỡng thường xuyên;

-    Đánh giá, xếp loại giáo viên, xếp loại thi đua của giáo viên trong tổ cuối học kỳ và cuối năm học.

-    Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban giám hiệu giao.

2. Tổ phó: Đào Quang Tuyển - PTTr Tổ KHXH

                   Phạm Thị Thuỳ - PTTr Tổ KHTN

+ Thời gian làm việc: Theo giờ dạy và thời gian cụ thể tổ chức các hoạt động chuyên môn.

+ Nhiệm vụ:

-         Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo sự phân công của Tổ trưởng

-         Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban giám hiệu giao.

3. Giáo viên chủ nhiệm lớp.

+ Thời gian làm việc: Theo giờ dạy và thời gian cụ thể tổ chức các hoạt động chuyên môn, hoạt động tập thể khác.

+ Nhiệm vụ:

-   Quản lý toàn diện học sinh và các hoạt động của lớp và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng các nội dung sau:

* Sĩ số học sinh của lớp;

* Ý thức đạo đức, kỷ luật của học sinh;

* Phong trào học tập và chất lượng học tập của lớp;

* Các hoạt động tập thể của lớp;

* Chỉ đạo lao động dọn vệ sinh luân phiên, vệ sinh lớp học và vệ sinh cá nhân học sinh;

* Thực hiện công tác tài chính của lớp và thu nộp các khoản đóng góp của học sinh cho tài vụ nhà trường theo qui định. Hướng dẫn học sinh và chịu trách nhiệm với tài sản của lớp học được giao và tài sản học sinh khi đến lớp học;

* Xây dựng mối liên hệ thường xuyên với cha mẹ học sinh để phối hợp giáo dục;

      - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Ban giám hiệu, tổ chuyên môn giao và đoàn đội yêu cầu.

3. Giáo viên trực ban:

+ Thời gian làm việc:

      - Buổi sáng: từ 6h45 – 11h15;

      - Buổi chiều: từ 13h15 – 14h45.

+ Nhiệm vụ:

-         Đánh trống hiệu lệnh ra vào lớp cho học sinh và giáo viên theo từng tiết học;

-         Kiểm tra sĩ số học sinh, giáo viên;

-    Kiểm tra việc thực hiện vệ sinh của lớp dọn vệ sinh luân phiên và vệ sinh lớp học;

-         Giám sát, đánh giá việc tập thể dục đầu giờ và giữa giờ của học sinh;

-    Phối hợp cùng bảo vệ trường giám sát an ninh, an toàn và các hoạt động của học sinh.

-            Dạy thay, hoặc quản lý lớp khi có giáo viên nghỉ ốm đau đột xuất bất thường.

-         Ghi sổ trực có nhận xét đánh giá cuối buổi trực.

4. Giáo viên bộ môn.

+ Thời gian làm việc: Theo giờ dạy và thời gian cụ thể tổ chức các hoạt động chuyên môn, hoạt động tập thể khác.

+ Nhiệm vụ:

-         Thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác các qui định về chuyên môn: Soạn, giảng, chấm bài, đánh giá xếp loại học sinh;

-         Thực hiện đúng, đủ thời gian giảng dạy trên lớp theo thời khoá biểu;

-    Tham gia đầy đủ, đúng giờ các cuộc họp cơ quan, họp tổ; sinh hoạt chuyên môn của trường và của tổ chuyên môn; các hoạt động tập thể của tổ, trường và của Đoàn Đội;

-            Bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh yếu khi được giao;

-            Kết hợp cùng Đoàn - Đội chấm bài 15 đầu giờ;

-            Được hỗ trợ về tài liệu, tài chính khi tham gia các cuộc thi về chuyên môn do ngành giáo dục tổ chức;

-            Hướng dẫn và cùng học sinh thực hiện tốt việc sử dụng và bảo quản tài sản của trường giao cho các lớp, ngắt điện đóng khoá cửa cuối buổi học;

-            Cùng giáo viên chủ nhiệm làm tốt trách nhiệm của giáo viên phó chủ nhiệm với lớp được giao;

-            Trực tiếp chỉ đạo tập thể dục giữa giờ cho học sinh lớp vừa dạy tiết 2 buổi sáng;

* Ghi chú 1:  Giáo viên dạy Thể dục, Mĩ thuật, Âm nhạc ngoài các nhiệm vụ chung như trên còn có nhiệm vụ sau:

- Giáo viên dạy Thể dục chịu trách nhiệm rèn nếp sống quân sự , trang bị cho học sinh các bài thể dục buổi sáng, giữa giờ, võ cổ truyền và các hoạt động thể dục thể thao khác.

- Giáo viên dạy Mĩ thuật chịu trách nhiệm tham gia khánh tiết, trang trí các hoạt động tập thể của nhà trường và của học sinh.

- Giáo viên dạy Âm nhạc chịu trách nhiệm cùng Đoàn - Đội thành lập đội văn nghệ của giáo viên và học sinh, dạy cho học sinh bài hát truyền thống của trường.

* Ghi chú 2:  Tất cả CBGVNV trong giờ làm việc không được dùng điện thoại cá nhân, nếu có việc đặc biệt cần thiết giáo viên đang dạy phải xin phép học sinh./.

Nơi nhận:

-  CBGVNV và HS (để thực hiện);

-  Web của trường: thcs-kienthiet.edu.vn;

-  Lưu VT./.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Vũ Văn Thảo

Tác giả bài viết: HT

Nguồn tin: BGH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu tóm tắt về trường THCS Kiến Thiết

Giới thiệu tóm tắt về trường THCS Kiến Thiết        Trường THCS Kiến Thiết được tái thành lập tháng 8 năm 1991, với diện tích trên 15000 m2, khi thành lập về cơ cấu tổ chức, nhân lực được hợp thành trên cơ sở bộ phận Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên và học sinh cấp II(từ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết trường THCS Kiến Thiết nhờ:

Bạn bè giới thiệu

Tìm hiểu trên mạng

Ý kiến khác

Quảng cáo phải

Bộ giáo dục
Văn bản pháp quy
Thành ủy hải phòng
Thành phố Hp
học tập tấm gương hồ chí minh
Thư viện violet